Word 3/4 jaar oud

Inrig van dagprogram
Daar word elke dag ‘n hoofaktiwiteit aangebied wat verband hou met die tema van die week. By-aktiwiteite word ook tot die kinders se beskikking gestel. Dit is die kinders se eie keuse om aan die by-aktiwiteite deel te neem of nie. Sepediklasse en ’n besoek aan die mediasentrum word ook weekliks gedoen.[mls_devider]

Ons roetine

7:00 – 8:15 Aankoms, selfgekose spelaktiwiteit binne of buite die klas
8:15 – 8:30 Opruim
8:30 – 9:30 Groet, nuustyd, bybelstorie en samesang
9:30 – 9:45 Buitespel
9:45 – 10:45 Persepsie / Wetenskap / Tegnologie, georganiseerde kuns en handwerk
10:45 – 11:15 Verversings
11:15 – 12:00 Buitespel
12:00 – 12:45  Musiek en storietyd

[mls_devider]Evalueringsverslae
Aan die einde van die eerste kwartaal, word daar ‘n evalueringsbriefie uitgegee, om u in te lig oor die aanpassing, gedrag, sosialisering en gesindheid van u kind in die skool. Die tweede kwartaal se verslag is ‘n waarnemingsverslag waarin u sal agterkom hoe u kind sy/ haar tyd by die skool verwyl: wat hy/ sy geniet of nie geniet nie en watter vaardighede al bemeester is. Aan die einde van die vierde kwartaal word daar verslag gelewer oor die vordering wat u kind by die skool gemaak het.