KARAKTER EN TOELATING:

‘n Christelike karakter:

Ons bedryf die skool as drie afsonderlike afdelings (Kransjakker kleuterskool, Die Krans Grondslagfase en Die Krans Intermsenfase) en probeer dat daar so min as moontlik vermenging plaasvind. Ons glo dat elke fase deel uitmaak van ‘n besonderse ouderdomsgroep en dat ‘n kind die geleentheid gegun moet word om daardie besondere fase ten volle uit te leef sonder dat ‘n ouer kind domineer of meerderwaardig toekyk.

Dit is vir ons belangrik dat ons ‘n Christusgesentreerde kurrikulum sal volg. Die doel van so ‘n kurrikulum is om op ‘n gebalanseerde wyse Bybelse waarhede in die karakter van kinders in te bou sodat die kind sekere lewensvaardighede kan leer om sy/haar doel op aarde behoorlik te kan vervul.

Temas word gekies uit die leefwêreld van die kind, terwyl ons regtig fokus op die hart van die Here vir die kinders. Ons sal ‘n wye spektrum van onderwerpe dek. Wees verseker dat u kind se belangstelling gestimuleer sal word!

Toelatingsvereistes:

Daar is geen spesifieke vereistes waaraan die kinders moet voldoen nie. Kinders moet slegs die gepaste ouderdom vir elke klas wees. Ons sal nie ekstra kinders toelaat as ons klassies vol is nie. Dit is egter vir ons baie belangrik dat ons ouers ons etos, passie en werkswyse moet ondersteun. Die inskrywings wat eerste ingehandig word en bevestig word met registrasie sal eerste plek kry. Ouers met ander kinders wat reeds in ons skool ingeskryf is, kry voorkeur. Die volgende klasse is beskikbaar:

 • Peuters vanaf 18 maande: Nagapieklas
 • Peuters wat 3 word: Krimpvarkieklas
 • Kleuters wat 4 word:  Klaasneusies en Streepmuise
 • Kleuters wat 5 word:  Koggelmandertjies en Padlopertjies
 • Kleuters wat 6 word:  Stokstertjies en Waaierstertjies  (graad R)
 • Leerders wat 7 word, sal in die Graad 1 klasse opgeneem word (Dwergarende en Langkuifarende)
 • Leerders wat 8 word, sal in die Graad 2 klasse opgeneem word (Visarende en Witkruisarende)
 • Leerders wat 9 word, sal in die Graad 3 klas opgeneem word (Kroonarende)
 • Leerders wat 10 word, sal in die Graad 4 klas opgeneem word (Blou Duikers)
 • Leerders wat 11 word, sal in die Graad 5 klas opgeneem word (Blesbokke)
 • Leerders wat 12 word, sal in die Graad 6 klas opgeneem word (Swartwitpense)
 • Leerders wat 13 word, sal in die Graad 7 klas opgeneem word (Gemsbokke)

Ons Skoollied

‘Volhard met vertroue’,
is wat God van ons vra.
‘n Arend sprei sy vlerke
dat die wind hom kan dra
Die Krans is ons skool,
dis ons werkplek, ons trots.
Hier bou ons saam
op ‘n ewige rots.

Vlugvoetig soos ‘n ribbok
maak U ons o Heer.
Ons smag na u waters.
Ons wil u naam vereer
‘Volhard met vertroue’,
is wat God van ons vra.
‘n Arend sprei sy vlerke
dat die wind hom kan dra.

Brug: Ons deur na die toekoms;
dis ons baken vir nou.
Met deernis en liefde
word fondasies gebou.

Die Krans is ons skool,
wat die weg vir ons baan.
Volhard met vertroue
in U ewige naam