Uitnemende onderwysers:

Ons het die afgelope 12 jaar geslaag om ‘n besondere knap onderwyserspan en ondersteuningsnetwerke te vorm. Dit maak dit moontlik dat ons onder andere die volgende vermag:

 • Sepedi gespreksklasse deur ons juffrou Sibongile, wat Sepedi magtig is.
 • Bykomende Engelse klasse.
 • Verrykende wiskunde (Mnr Wally Thiele, wat bekend is vir kurrikulum ontwikkeling in wiskunde, was ‘n ouer by ons skool en is steeds ‘n adviseur).
 • ‘n Intensiewe sport- en liggaamsontwikkelings-program waartydens die basiese vaardighede van 6 sportsoorte in klein groepies aangeleer word.
 • ‘n Weeklikse perseptuele- en brein-verrykingsperiode.
 • Die aankweek van ‘n liefde vir oa klassieke musiek wat die brein stimuleer.
 • Die aanplant en versorging van ‘n eie groentetuin.
 • Sterk blootstelling aan die natuurwetenskappe en deelname aan die wetenskap-ekspo.
 • Bekendstelling,deelname aan en genotsbelewing van voordragen toneelkuns.

Naas georganiseerde ontmoetings, moedig ons gereelde daaglikse kontak tussen onderwysers en ouers aan.

Ons wil graag ‘n stukkie van die ouerhuis in die skool inbring deur:

 • ‘n Warm, vriendelike, veilige en gesellige atmosfeer te skep;
 • Elke kind toe te laat om hom-/haarself uit te leef;
 • Informeel te werk te gaan;
 • Kindgerig te werk te gaan en nie primêr inhoudgerig nie;
 • ‘n Sagter benadering te volg in Graad 1; en
 • Christus se liefde die deurslag te laat gee.