‘n Registrasiefooi is betaalbaar om u kind se plek in die skool te bespreek. Die registratrasiefooi is gelykstaande aan een maand se skoolgelde. Omdat ons ‘n hoë kwaliteit opvoeding en aktiwiteite wil aanbied, vra ons ‘n bedrag wat sodanige onderwys kan finansier. Skoolgelde is vir 11 maande van die jaar vooruit betaalbaar voor die 15de van elke maand.

Skoolfooie 2019

Maandelikse Fooie Per kind, per maand vir 11 maande
Eerste betaling voor 15 Januarie 2019
Kleuters tot Gr RR R2 470.00 (Voltyds)
Graad R R2 518.00
Laerskool (Gr 1-3) R3 205.00
Laerskool (Gr 4-7) R3 466.00
Registrasiegelde: 50% van die registrasiegelde is betaalbaar voor 30 September en die laaste paaiement voor 30 November van die voorafgaande skooljaar.

Let wel dat Registrasiefooie ‘n kind se plek bevestig vir die daaropvolgende jaar en dat dit nie terugbetaalbaar is met kansellering nie, behalwe in uitsonderlike gevalle.