Ons land se grootste uitdaging is onderwys en om goeie onderwys aan elke gemeenskap te bied. Indien ons die misdaad, werkloosheid, armoede en moraliteitskrisis wil oplos, sal ons onderwys ingrypend moet verbeter. Nuwe inisiatiewe en vennootskappe is hiervoor nodig.

‘n Ideaal waaraan ons meer gestalte wil gee, is dat uitnemende skole nie net moet sorg vir goed opgevoede leerders nie maar deur indiensopleiding ook meer uitnemende onderwyseresse en onderwysassistente moet vorm wat skole en veral agtergeblewe skole kan bedien.