4Laerskool Die Krans se grondslagfase bestaan

uit leerders van Graad 1 tot Graad 3.